ஜோதிடம்

தங்களின் ஜாதகப்படி தற்பொழுது நடக்கின்ற சுக்ர தெசை, சனி தங்களின் வேலை மற்றும் திருமணம் ஆகிய இரண்டையும் தங்களுக்கு ஜூலை 2014க்குள் தந்துவிடும்.
Read more

தங்களின் ராசியிலிருந்து 5-ல் உள்ள குரு, தங்களின் லக்னப்படி, 11-ம் வீட்டில் உள்ளார். ஆகவே தங்களின் வேலை வாய்ப்பு நல்ல முறையில் இருக்கும். தங்களுக்கு நல்ல வாழ்வு அம...
Read more

குரு தற்பொழுது, தங்கள் லக்னத்திலிருந்து , 5-ம் இடத்தினை இன்னும் எட்டு மாதங்களுக்கு நோக்குவார். இதற்குள் தங்களின் பணம் திரும்பக் கிடைத்துவிடுவதற்கான வாய்ப்புக்கள்...
Read more

தங்களின் ஜாதகத்தில், 5-ல் ராகுவும், 11-ல் கேதுவும் இருப்பதால், தாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை நாக தெய்வத்தை வழிபட்டு வர, தங்களின் திருமண வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும...
Read more

தங்களின் ஜாதகப்படி தற்பொழுது நடக்கின்ற தசை, தங்களின் வேலை மற்றும் திருமணம் ஆகிய இரண்டையும் தங்களுக்கு ஜூலை 2014க்குள் தந்துவிடும். தங்களுக்கு நல்ல வாழ்வு அமைய நிலாச்ச...
Read more

தங்களின் ஜாதகத்தில், லக்னத்தில் உள்ள குரு, 5,7,9-ம் வீடுகளைப் பார்க்கிறார். ஆகவே தங்களின் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும். தங்களின் திருமணம் இன்னும் 9 மாதங்கள...
Read more

திருமண வாழ்க்கையைக் குறிக்கும் 2-ஆம் இடத்தில் ராகு இருப்பதால், தாங்கள் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் நாகதெய்வத்தை வழிபட்டு வர, திருமண வாழ்க்கை நன்றாக அமையும். தங்களுக்கு நல...
Read more

தங்களின் ஜாதகப்படி, செவ்வாய் தன் ஆட்சி வீடான மேஷத்தில் இருப்பதால் தங்களின் வேலைவாய்ப்பு நன்றாக இருக்கும் நம்பகமான நிறுவனம் .மூலம் வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தால...
Read more

கோசாரரீதியாகக் குரு தற்பொழுது, தங்கள் ராசியிலிருந்து 5-ஆம் இடத்தில் ஜுன் 2014 வரை இருப்பார். இதற்குள் தங்களின் திருமணம் கைகூடிவிடும். .எதிர்காலம் வளமாக இருக்கும் தங்க...
Read more

தங்களின் ராசிநாதனான செவ்வாய் பகவானுக்குச் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் தினைமாவை வைத்துத் தங்கள் பெயரில் அர்ச்சனை செய்து வர, விரைவில் தங்களுக்குக் குழந்தை பாக்யம் கிட்டும்.
Read more