கவிதை

வான வெளியின் ஊர்தியிலே - அவள்ஒரு தேவதையாய் வலம் வந்தாள்,எண்ணக் குவியலினால் ஈர்த்து விடலாமென்றுவண்ணக் கனவுகளால் வதனம் பார்த்திருந்தேன்;
Read more

நம்மூரு கலெக்டரு மாதிரி சம்முனு வரோணும்னு,காட்ட வித்து காசு குடுத்தியே !!இப்டி திக்கு தெரியா ஊர்லதெருநாயா திரியறனே !!
Read more

யாரும் பெயர்த்து விடாமல்அது நன்கு பொறுத்தப் பட்டிருக்கிறதுமஞ்சள் துணி சுற்றி தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது அதன் பூட்டுகாசிடும் துவாரத்தில் மழைநீர் புகாமல் தடுப்பு பொறுத்தப்பட்டுள்...
Read more