ஸ்பெஷல்ஸ்

மடை திறந்த வெள்ளம் போல் பாய்ந்த அவரின் கருத்து வெள்ளம் மக்களைத் தொட்டது. தமிழ்க் காதலுக்கு வித்திட்டது.
Read more

மறு நாள் காலை கடையைத் திறக்க வந்த முனியன் கடை வாசலில் ஒரு அழகிய, நறுமணத்துடன் கூடிய மலர்க் கொத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததைப் பார்த்து மகிழ்ந்தார்.
Read more

வருடத்திற்கொருமுறை ஓவ்வொரு நிறுவனத்தின் முதன்மை அதிகாரிக்கும் அந்த வருடத்தில் அடைய வேண்டிய இலக்குகளைக் குறிப்பிட்டு கடிதம் எழுதுவார்.
Read more

ஒரு நாள் குருதேவர் நரேந்திரனை நேரடியாகக் கேட்டே விட்டார், நீ ஏன் இங்கு வருகிறாய், நான்தான் உன் கூடப் பேசுவது கூட இல்லையே?
Read more