விளையாட்டு
 • வர்த்தகம் சார்ந்த பல வார்த்தைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் நீங்க வேட்டையாடக் காத்திட்டு இருக்கு. ...

  வர்த்தகம் சார்ந்த பல வார்த்தைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் நீங்க வேட்டையாடக் காத்திட்டு இருக்கு. ...

  Read more
 • சரி, இந்த வார வார்த்தை வேட்டைக்கான தலைப்பு கல்வி. ...

  சரி, இந்த வார வார்த்தை வேட்டைக்கான தலைப்பு கல்வி. ...

  Read more
 • உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதரும் பல்வேறு அலுவல்கள் புரிகின்றனர். ...

  உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதரும் பல்வேறு அலுவல்கள் புரிகின்றனர். ...

  Read more
 • இந்த வாரம், வார்த்தை வேட்டைக்கான தலைப்பு 'இயற்பியல்'. அது சம்பந்தமான 16 வார்த்தைகள் கீழேயுள்ள படத்தில ...

  இந்த வாரம், வார்த்தை வேட்டைக்கான தலைப்பு 'இயற்பியல்'. அது சம்பந்தமான 16 வார்த்தைகள் கீழேயுள்ள படத்தில் நீங்க வேட்டையாடக் காத்திட்டிருக்கு. ...

  Read more
 • இது பற்றி யோசிக்கும்போது, நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த, நாம் தினம் தினம் ஏதாவது ஒரு சிறு விஷயத்திற்க ...

  இது பற்றி யோசிக்கும்போது, நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த, நாம் தினம் தினம் ஏதாவது ஒரு சிறு விஷயத்திற்காவது உபயோகிக்கும் விதமானதாக இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று தோன்றியது. ...

  Read more
 • ஒளிந்திருந்த வார்த்தைகளைப் படத்தின் வாயிலாகத் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த ஒலிகளை எழுப்பும் விலங்குகள் மற்றும் ...

  ஒளிந்திருந்த வார்த்தைகளைப் படத்தின் வாயிலாகத் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த ஒலிகளை எழுப்பும் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் எவை?... தெரிந்து கொள்ளலாமா? ...

  Read more
 • இந்த வாரம் உங்களுக்காக நாங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் தலைப்பு விலங்குகள், பறவைகள் எழுப்பும் ஒலிப் பெயர் ...

  இந்த வாரம் உங்களுக்காக நாங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் தலைப்பு விலங்குகள், பறவைகள் எழுப்பும் ஒலிப் பெயர்கள். ...

  Read more
 • இங்கே 12 விலங்குகள் உங்களுடைய வேட்டைக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. 'விலங்குகள்' என்று சொன்ன உடனே ஆடு ...

  இங்கே 12 விலங்குகள் உங்களுடைய வேட்டைக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. 'விலங்குகள்' என்று சொன்ன உடனே ஆடு, மாடு, கோழின்னு எளிமையாயிருக்காதுப்பா. ...

  Read more