Amarnath
  • வெளிர்நீலச் சட்டைக்குமேல் கருநீல 'டை'. அதில் ஒருபெரிய சிக்மா அடையாளம். நோயாளியைப்போல் தோன்றவில்லை. உடல்நி ...

    வெளிர்நீலச் சட்டைக்குமேல் கருநீல 'டை'. அதில் ஒருபெரிய சிக்மா அடையாளம். நோயாளியைப்போல் தோன்றவில்லை. உடல்நிலை சரியில்லாத வேறுயாரையாவது அழைத்துவந்திருக்கலாம். ...

    Read more