உலக நடப்பு

இங்கிலாந்து நாட்டின் பிளைமவுத் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர் ராய்லாரி என்பவர் 55000 ராக்கெட் பட்டாசுகளை இணைத்து ஒரே நேரத்தில் வெடிக்கச் செய்தார். இதுவும் ஒரு கின்னஸ் சாதனை.
Read more

அரசியல்வாதிகளுக்கு இசட்+ பாதுகாப்பு தேவைப்படும்போது நீதியைக் காப்பவர்களுக்கு அடிப்படைப் பாதுகாப்பு கூட இல்லாமல் போவது பரிதாபம்தான்! இனிமேல் நீதிபதிகள் வழக்கறிஞர்களைக் கேட...
Read more