பெற்றோர். ரசனைகள்
  • நல்ல நண்பர் கல்யாணத்திற்கு, அதுவும் ஊர்ல நடக்கிற கல்யாணத்துக்கு வர முடியாதா? அன்னைக்கு ஆபீஸே காலி... ...

    நல்ல நண்பர் கல்யாணத்திற்கு, அதுவும் ஊர்ல நடக்கிற கல்யாணத்துக்கு வர முடியாதா? அன்னைக்கு ஆபீஸே காலி... இவ மட்டும் போயிருக்கா.. ஆபீஸுக்கு.. ...

    Read more