.
Ţ
ͨ
If you are not
able to read the
text in this page,

click here
.
«Ò- ¾¢Ã Å¢ÁºÉõ.
- À¢.ŢŢÂý


:
ġ, , ʧ, Ţ, ø, ¬¡, «¡?

: Ţ¡

: á

¡â : ¸ ɢ â„?/font>

¡â, «Ƹ' , «. « - ţŢ , Ţ « . Ŧȡ Ţ¡ Ģ ¡ ¸, « Ȣ «Ũ Åо¡ý ¸¾. « 7 и.

Ӹ 'ġ' . 츢¢츢ȡ. Ҹ žġ, Ģ žġ ¾ 츢ȡ. « Ǣ էš ҧš. Ӹ «ը¡ š Ţ츢ȡ. 측 ¢ š «ը. Ǣ Ӹ ڨ. Å£½¡Å¢ý ¸½ÅÉ¡¸ ÅÕõ ¬¾¢Â¡Å¢ý À¡¾¢Ãô À¼ôÒÌ þýÛõ ºÚ «Ø¾õ ¾¾¢Õ¸Ä¡õ.

«úš «š Ţ. Χ? ġŸ Ţ ¢츢ȡ. ɡ ʧ ( ġ !)). « θȡ.

Ţ¡á. Ţ ȡ . « ø. š¢ Ţ¡? ȡ źɸ ú. ¡ Ǣ ٨. ¢ "ƨ 𺢸ǡ츢¢츢ȡ.

ɡ «Ţ ը ¡ н á áġ. ¬ɡ 𺢸 šÊ ž ɢ Ţ츢ȡ. á ġ â ¬¡ î ? ÀÄ Ţ¡ Ө¢ , 즸.

« - .

À¼õ: þ½Â¾¢Ä¢ÕÐ.

 

.
¿¡¸û
Partners
Site Map
Å¢ÁºÉõ
.