.
If you are not
able to read the
text in this page,

click here
¾¢¨ÃÃø
Ţ
ġŢ
Ţ
¼×û ±Ø¾¢Â ¸¨¾¸û
ͨ
¸
ẢÀÄý

ȢŢ

¯ûÓ¸õ
¨¸Á½õ
 
.

Ш Ȣ
âŢ áɡ (Hargobind Khurana)

-Ө á Ţá

þ

Ҹ ý ȡǢ ̽ Ǣ ž ý . š ž վθ. ¢Ţ (cell) Ţ (nucleus) ̧áǢ . .. (Deoxyribose Nucleic Acid - DNA) .. (Ribose Nucleic Acid - RNA) ȡ ɨŧ . Ө âŢ áɡ Ӿ Ө¡ Ө¢ 츨 ܼ ȢŢ Ĩ Ţ ɡ. ɡ Ƣ áɡ ĸ Ҹ ȢŢ ¡ θȡ. Ө¢ ¢ Ţ Ӿ .

ɢ ﺡ á á 1922 â 2 âŢ áɡ . ը á â á ¡Ȣ . 100 á áɡŢ Χ Ȣ Ţ. áɡŢ Ţ á Ǣ¢ ¢ . Ӿ Ţɡ.

ġ ..Ţ â¢, áɡ . Ӿ Ȣɡ. ﺡ Ƹ 1945 ž¢Ģ . . 측 ġ , Ƹ áâ .á ٨ ƢξĢ 1948 Ө ȡ.

¡ áɡ Ũ ; ̾¡ Ũ Ţ. Ģ Ƹ â Ţ; Ţ . Ũ¢Ȣ š áɡ ɡ; 򧾡 ġ ȡ. â ȢŢ Ȣ 캡 ټ â Ƹ ¡Ȣɡ. 1952 ɼ áɡ, Ţ .


Ƹ (Commonwealth Research Organization) â ž¢ Ш¢ á, áɡ 1953 ȡ. 7 θ ¢Ģ 1959 ɢ Ģ Өȸ Ȣ¨¡ - (coenzyme-A) ž ը . áɡ â측 Ţ Ƹ (Wisconsin University) (Enzyme Research Institute) (Norenberg) ռ ¢ Ш¢ ¡ ɡ. Ǣ Ţ ɡ Ƣ ̽ . 측 1968 Ȣ ((Physiology and Medicine) â áɡ, , Ģ (Holley) . 1970 Ƣ (Massachusetts Institute of Technology), ¢â ž¢ áâ Ţ, áɡ Ǣ. Ȣ (genetic code) Ȣ Ȣ ĸ Ҹ .

â¡ Ģ (Escherichia coli) ¢â (bacteria) ɢ ŢǢ ̼ ̾¢ . â Ƹ ȢŢ Ȣ ɧ Ȣ . áɡ ը Ţ ¢â¢ š . ¡ ¢â¢ 207 츨 ¡ š츢. 1976  Ϩ â¡ Ģ ¢â¢ ո, ¡Ȣ. ɨ ĸ Ţ á. , ž Ǣ ġ; ɡ Ө¢ . Ȣ ȧ áɡ ը ŢĢ 24 Ţ¡ θ . 󿢨¢ ɢ Ϩ Ģ â ¾.

áɡ â Ţ â͸, áθ Ţ. ɼ ž¢ â (Merch Award), ɼ š , ɢ â (Dannie Hineman Prize), Ċ Ÿ â, ¢ á â Ȣġ. á¢ 300 Ψø áɡ ؾǡ. 1969 áɡ ¡ Ţ, ﺡ Ƹ . . ¢Ţ š ¡ڸ, Ţ â, 񼡾 šǡ Ȣ áɡ ոȡ. ̨ȸ Ȣ Ȣ Ȣ áɡŢ ׸ ĸ Ţﻡɢ ּ 츢. ڧ측 ý, Ȣ  Ȣ áɡŢ Ƣ θ.
 

  и
  top
.
¿¡í¸û
Partners
Site Map
Å¢Á÷ºÉõ
.
2004 www.nilacharal.com. All rights reserved
Disclaimer: Most of the contents of this site are  contributed by readers. Nilacharal.com cannot be held  responsible for authenticity of the contents or any  copyright violation. However, we are willing to take  corrective actions.