.
Ţ
ͨ
If you are not
able to read the
text in this page,

click here
.

째¢Ģ Ž - Ţ
-Å¢ì§É áõ

: á
þÂì¸õ:
Ģ
: .Ţ, , .,

1.î - ۉ/ﺢ/Dr.ġ¡

ӾӨ¡ ۉ Ģ ǡ. š ʸ Ģ θ Ƣ 𨼧 Ţš. ɡ ۉ ը¡ô ǡ. ̸ . .Ţ¢ â . ø.

2.측- ﺢ/¢

É¢Ģ ﺢ ɢ Ţ á Ţ . , š򨾸 â ը¡ ؾ¢ .

3. 째 Ž-̽/ / /Ը

ĸ šĢ ¸ Ȣ ɽ¢ Ģ . . ɢ Ţ¡ ؾ¢ ..

4.Where do we go?- á

ÔÅÉ¢ý â ը¡ ǻ â , â Ƣ Ȣ á Ȣ ġ.

5. - ‚

Ǣ ¸ ; ¡ Ȣ ǡ. ׸ Ǣ ؾǡ.

6. - Carla/ á

Britney Spears è UK Carla Ţ â ̸. ʊŢ ø ġ ɧš, .Ţ¢ âǢ ڸ. á Ǣ ž. ը¡ , Beats , 츢 âǡ ô .

째¢Ģ Ž ۉ ú ɢ Ũ¢ Ǩ ¬øÀõ. ɢ Ģ Ģ¢ .(Ȣ , Ǣ). Ģ S.P.B ¢ Ţ ú. ɡ É¢ø , . ɡ Ũ Ţ.

ۉ ȡ 𺢸 ġ . âħ â. , .

- ø, ɡ â ø.

.
¿¡í¸û
Partners
Site Map
Å¢Á÷ºÉõ
.