.
If you are not
able to read the
text in this page,

click here
¾¢¨ÃÃø
Ţ
ġŢ
Ţ
¼×û ±Ø¾¢Â ¸¨¾¸û
ͨ
¸
ẢÀÄý
¯ûÓ¸õ
¨¸Á½õ
.

ʾ- Ţ
-


- â 򧾡 . , , , ġûÙ á â¡ Ţ ̿ á â ʾ.

¾ ¡ ǡ , Ȣ â á Ƹ á ȡ. ¢ þ¢ý  á¤ì š쨸 þ¢ ո.

󾧾 Ţ Ģ Ũ¢ Ţ Ţ. á š á ġûÙ. Ţ... 츢 ' â' âã... ¢Ģ ¢Ȣ ... , , ʾ ... á ¢ ... á Á¡ö츢ȡ÷ ô ¢츢ȡ.

Ģ ý 츢 ۨ Ģ¨ɧ ¡ ȡ. ո ¡ 츢ȡ. þ ֡â Ģ, '  측 Ģ 񽢼... ġ ' ġ츢ȡ.

򦾡 ¾ þ¡ Ģ츢ȡ. á ġ ȡ.

측 츢 측 ú â... ټɡ 񨼸. .. â¡ . ۨ Ǣ â¡ 츢ȡ.

셢 þ Ţ 츢ȡ á. Ģɢ Ţ¡ ͸¡, þ¢ š Ţ 츢ȡ. á , .., ¡â ǡ. ¨ š ɡ... Ģ ¢ Ȣ¢츢ȡ. ʾ 측𺢸 츢.

... ... ɡ С ɡ ¡츢¢츢ȡ á. ... ... ¢ š á¤측 ʾ ɢ ¡.


и

top
.
¿¡í¸û
Partners
Site Map
Å¢Á÷ºÉõ
.
2001 www.nilacharal.com. All rights reserved