.
If you are not
able to read the
text in this page,

click here
¾¢¨ÃÃø
Ţ
ġŢ
Ţ
¼×û ±Ø¾¢Â ¸¨¾¸û
ͨ
¸
ẢÀÄý

ȢŢ

¯ûÓ¸õ
¨¸Á½õ
 
.

ɢ ¼¡ì

þ

"40 츢 ̾ .. ȡ " ȡ ź Ȩʧ

" ¢¡? Ţ ̾ " ȡ .

"â ĸ .. ġ 츢. "

" ¡ â . á٧ á "

"ɢ ħ. ġ á. â "

" ġ ÐýÛ ¦ÃñÎ §ÀÕõ ¡ 측ǡ"

"á 򾡧 . ɡ , . So sad"

"켡 ... В 򧾡 Ţ..." ¢Ģ 측 ź.

" ! èļ " ȡ .

"¾Á¢ú¿¡ðÊÄ þ¦¾øÄ¡õ ¿¢äÅ¡ ±ýÉ? Ш ɢ ú ò§¾¡¼ Ţ ȢŢ 츢. Ш측 ġ Ţ. ʸ ¡, ʨ ġ, , ġ. 츢" â ź.

"ʸ, ʨ Ţ 측.. . Ш측 ú ú ŧá ú ؾ 측. 𧼡" ɡ . 

" ʸ ĸՉ 츢¡ ¢ Ģ 򾢡¢ 츢. š Ǣ¢ . ¢Ģ ǡ ͼ ģ ¨ļ " ±ýÈ¡ý ¸ñ½ý ¦¾¡¼÷óÐ

«ô§À¡Ð ﺢ á š¢Ģ Ţ Ţ ܼ ⡠źóò.

"ܼ ¦ÃñÎ À¼ò¾¢Ä ¿Ê츢ȡáõ. ÁðÎõ ¾¢Õó¾È ºÌɧÁ þø¨Ä Á¡ôÀ¢" ±ýÈ¡ý «ÖôÀ¡ö.

  и
  top
.
¿¡í¸û
Partners
Site Map
Å¢Á÷ºÉõ
.
2004 www.nilacharal.com. All rights reserved
Disclaimer: Most of the contents of this site are  contributed by readers. Nilacharal.com cannot be held  responsible for authenticity of the contents or any  copyright violation. However, we are willing to take  corrective actions.