விளையாட்டு

இந்த வாரம், வார்த்தை வேட்டைக்கான தலைப்பு 'இயற்பியல்'. அது சம்பந்தமான 16 வார்த்தைகள் கீழேயுள்ள படத்தில் நீங்க வேட்டையாடக் காத்திட்டிருக்கு.
Read more

இது பற்றி யோசிக்கும்போது, நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த, நாம் தினம் தினம் ஏதாவது ஒரு சிறு விஷயத்திற்காவது உபயோகிக்கும் விதமானதாக இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று தோன்...
Read more

ஒளிந்திருந்த வார்த்தைகளைப் படத்தின் வாயிலாகத் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த ஒலிகளை எழுப்பும் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் எவை?... தெரிந்து கொள்ளலாமா?
Read more

இங்கே 12 விலங்குகள் உங்களுடைய வேட்டைக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. 'விலங்குகள்' என்று சொன்ன உடனே ஆடு, மாடு, கோழின்னு எளிமையாயிருக்காதுப்பா.
Read more