தோழியரே தோழியரே (4)

உங்கள் வரங்கள்
வாழ்வதற்கன்றி
வதைப்பதற்கல்ல என்று
உங்கள் முகப்பூக்களின்
விழிச் சுவடிகளில்
இனிமையாய்த் தெளிவாய்
எழுதி வையுங்கள்

பிறகு பாருங்கள்

நீங்கள்
கேட்கும் முன்னரே
எல்லாமும் கிடைக்கக் கூடும்

O

திருமணம் என்பது
தண்டனை அல்ல

செக்கில் கட்டிச்
சிதைக்கும் காரியமல்ல

தலையைக் கொய்யும்
தலையெழுத்தல்ல

அடிமையாவதற்கு
அடிமைகளே எழுதித் தந்த
அடிமைச் சாசனம் அல்ல

இதைத்
தெளிவாக்கிக்கொண்டுவிட்டால்

தோழியரே

பெண்ணின் மீது இடப்பட்ட
அத்தனை விலங்குகளும்
பட்டுப் பட்டென்று
தெறித்துச் சிதறி
எங்கும்
சமத்துவமே துளிர்க்கும்

வாழ்த்துக்கள்

*

‘அன்புடன் இதயம்’ மின்னூலிலிருந்து
To buy this EBook, Please click here

About The Author