அறிவியல்
 • உலகின் பல பகுதிகளில் இராட்சதப் பாம்புகள் உள்ளன. மிகப் பெரிய இராட்சதப் பாம்பாகக் கருதப்படுவது அனகொண்டா (an ...

  உலகின் பல பகுதிகளில் இராட்சதப் பாம்புகள் உள்ளன. மிகப் பெரிய இராட்சதப் பாம்பாகக் கருதப்படுவது அனகொண்டா (anaconda) பாம்பு வகையே; இது 9 மீட்டர் வரை நீளக்கூடியது.பாம்பு தன் தசைகளைச் சுருக்கியவாறு உடலை முன ...

  Read more
 • பெரிகிரின் வல்லூறு (peregrine falcon) மணிக்கு 65 முதல் 75 மைல்கள் வரை பறக்கின்றன; அடுத்ததாக சில வகை வாத்த ...

  பெரிகிரின் வல்லூறு (peregrine falcon) மணிக்கு 65 முதல் 75 மைல்கள் வரை பறக்கின்றன; அடுத்ததாக சில வகை வாத்து இனங்கள் (ducks and geese) 65 முதல் 75 மைல்கள் வரை பறக்கக் கூடியவை. ஐரோப்பிய ஸ்விஃப்ட் (Europe ...

  Read more
 • தவளைகளும் அரணைகளும் தமது ஈரப்பசை கொண்ட தோல்கள் வாயிலாக நீர், நிலம் ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் சுவாசிக்க ...

  தவளைகளும் அரணைகளும் தமது ஈரப்பசை கொண்ட தோல்கள் வாயிலாக நீர், நிலம் ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் சுவாசிக்க இயலும்; ஆனால் தேரைகள் பெருமளவு தமது நுரையீரல்களையே சார்ந்திருப்பதால் நீண்ட நேரம் நீரில் இருந்து ...

  Read more
 • மரங்கள் வளர ஊட்டச்சத்துகள் தேவை. அவை தமக்குத் தேவையான நீரையும் கனிமங்களையும் (minerals) மண்ணிலிருந்தும் க ...

  மரங்கள் வளர ஊட்டச்சத்துகள் தேவை. அவை தமக்குத் தேவையான நீரையும் கனிமங்களையும் (minerals) மண்ணிலிருந்தும் கார்பன் டை ஆக்சைடை காற்றிலிருந்தும் பெறுகின்றன. அவற்றின் இலைகளில் உள்ள பச்சையம் (chlorophyll) சூ ...

  Read more
 • பச்சோந்திகள் தம் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளக் கூடிய திறன் வாய்ந்தவை.இவை தம் சுற்றுசூழலுக்கு ஏற்ப நிறத்தை மாற்ற ...

  பச்சோந்திகள் தம் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளக் கூடிய திறன் வாய்ந்தவை.இவை தம் சுற்றுசூழலுக்கு ஏற்ப நிறத்தை மாற்றிக் கொள்வதாகவே பலரும் கருதுகின்றனர்; ஆனால் உண்மையில் ஒளி அல்லது வெப்பநிலைக்கு ஏற்பவும் அல்லது ச ...

  Read more
 • பெண் கடல் குதிரை தன் முட்டைகளை இட்டு, அவற்றை ஆண் கடல் குதிரையின் வாலின் கீழ் அமைந்துள்ள அகன்ற பையில் ...

  பெண் கடல் குதிரை தன் முட்டைகளை இட்டு, அவற்றை ஆண் கடல் குதிரையின் வாலின் கீழ் அமைந்துள்ள அகன்ற பையில் (pouch) வைத்துவிடும். முட்டைகளை அவை அடைகாத்து பொறித்து குஞ்சுகள் உருவாகி பைக்கு வெளியே வரும் நி ...

  Read more
 • இயற்கைத் தெரிவு என்பது ஒரு செயல்முறை; இது “தகுதியுள்ளவை வாழும் (survival of the fittest)” எனவும் அறியப்பட ...

  இயற்கைத் தெரிவு என்பது ஒரு செயல்முறை; இது “தகுதியுள்ளவை வாழும் (survival of the fittest)” எனவும் அறியப்படும். பெரும்பாலான உயிரினங்களின் இரு உயிர்களுக்கிடையே எல்லா விதத்திலும் ஒற்றுமை இருப்பதில்லை. அளவ ...

  Read more
 • தங்கக் கழுகின் தலைப்பகுதி இறகுகளும் கழுத்தின் பின்பகுதியும் பொன்னிறம் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் அமைந்திருக் ...

  தங்கக் கழுகின் தலைப்பகுதி இறகுகளும் கழுத்தின் பின்பகுதியும் பொன்னிறம் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் அமைந்திருக்கும்; எனவேதான் இப்பறவைக்கு தங்கக் கழுகு எனப் பெயர் அமைந்துள்ளது. ...

  Read more
 • துன்னெலி என்பது தரையில் வாழும் ஒரு சிறிய ஆனால் எடை மிகுந்த ஒரு பாலூட்டும் விலங்கு.இதன் முன் பாதங்கள் (paw ...

  துன்னெலி என்பது தரையில் வாழும் ஒரு சிறிய ஆனால் எடை மிகுந்த ஒரு பாலூட்டும் விலங்கு.இதன் முன் பாதங்கள் (paws) வெளிப்புறம் திரும்பக் கூடியவை மற்றும் நீண்ட அகலமான நகங்களை உடையவை. முன்னங்கால்கள் மண்வெட்டி ...

  Read more
 • தரைவாழ் பாலூட்டும் விலங்குகளை விடக் குறைவான அளவுக்குத்தான் திமிங்கலங்கள் மூச்சுக் காற்றை உள்ளிழுக்கின்றன; ...

  தரைவாழ் பாலூட்டும் விலங்குகளை விடக் குறைவான அளவுக்குத்தான் திமிங்கலங்கள் மூச்சுக் காற்றை உள்ளிழுக்கின்றன; மேலும் அவை நீந்தும்போது அசாதரணமான கால அளவுக்கு மூச்சை வெளிவிடாமல் உள்ளே இருத்திக் கொள்கின்றன.ந ...

  Read more