Janardhanan
  • இலக்கு ஒரு சிறிய குன்றைப் பிடிப்பதுதான். குன்றைப் பிடித்த நேரம் திடீரென்று எதிரி விமானப் படையை சேர்ந்த ஒர ...

    இலக்கு ஒரு சிறிய குன்றைப் பிடிப்பதுதான். குன்றைப் பிடித்த நேரம் திடீரென்று எதிரி விமானப் படையை சேர்ந்த ஒரு விமானம் குண்டு மழை பொழிந்தது. அதில் எல்லோரும் இறந்து விட்டனர் ...

    Read more