இது சொர்க்கத்தின் சிரிப்பு விழா (2)

About The Author

4 Comments

 1. kuzhali

  This jokes are so nice.. Like this jokes please send to mail id also..
  I didnot hear this kind jokes from anywhere.
  Really nice.

 2. மதிரா

  I have so enjoyed with this jokes. specially, man asked god why did you create girls as a brainless?? and the man who depend his wife joke. really nice..
  I had smile on my lips even i was in trouble… thanks a lot…:-)

 3. அரு

  உண்மையில் சிரித்து மகிழ்ந்தேன்.. சிறப்பான நகைச்சுவை. மேலும் தொடர

Comments are closed.