குறுங்கவிதைகள் (8)

அபார்ஷன்

பிரசவ அறை

சவ அறையானது.

*****

அநாதைப் பிணம்

புழுக்களின் நடனம்

உடல் வள்ளல்.

*****

இருட்டு அழுக்கை

துவைத்து உலர்த்தி

கிழக்கு வெளுத்தது.

*****

பிடிபட்டதால்

கொட்டுகிறது

தேள்.

*****

உங்கள் சாக்கடையை

கழிவெடுக்கிறான்

தீண்டத் தகாதவன்

அவனா.

*****

About The Author

1 Comment

Comments are closed.