உடல்நலம்

கொழுப்புக் கட்டிகள், இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகுதல், ஜீரணக் குறைபாடு, உடலிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் நோய் வருவது, இருதயத்தில் அடைப்பு ஏற்படுவது ஆகிய அனைத்...
Read more

நாம் சாப்பிடுகிற அனைத்து உணவுகளிலும், தானியங்களிலும் கால்சியம் உள்ளது. நாம் சாப்பிடுகிற உணவில் உள்ள கால்சியம் நன்றாக ஜீரணம் அடைந்தால் அதற்கு நல்ல கால்சியம் என்று பெயர...
Read more

ஒரு நாள் முழுவதும் மயக்கம் வரவில்லையென்றால் உங்களுக்குக் கணையம் கெட்டுப் போனதால் வந்த சர்க்கரை நோய் கிடையாது, ஜீரணம் கெட்டுப் போவதால் வந்த சர்க்கரை நோய்தான் என்பதைப்...
Read more

இதற்கு ஒரேயொரு தீர்வு, உணவிலுள்ள கார்போ ஹைட்ரேட்டை வாய், வயிறு, சிறுகுடல் ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் ஒழுங்காக ஜீரணம் செய்து தரம் வாய்ந்த, வீரியம் வாய்ந்த நல்...
Read more

கல்லீரல் இரத்தத்திலுள்ள 80% கொழுப்பை எடுத்துப் பித்த நீராக (BILE) மாற்றிப் பித்தப்பையில் சேமிக்கிறது. இப்படி அதை அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுத்து விட்டால் பித்தப்பை இருப்பவர...
Read more

சர்க்கரை நோய் வந்தவர்கள் முதலில் மாத்திரை சாப்பிட்டால், பிறகு அளவு அதிகமாகிக் கொண்டே போகும். பிறகு, உடலிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பாதிக்கப்படும். கண்ணில் பாதிப்ப...
Read more

அட்ரினல் சுரப்பி ஏற்கெனவே கிளைகோஜன்னாக மாற்றிக் கல்லீரல், தசை நார்கள், மூளை ஆகிய பகுதிகளில் சேமிக்கப்பட்ட சர்க்கரைகளை எடுத்து வந்து செலவு செய்யும்.
Read more

சர்க்கரையில் உள்ள கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் ஆகியவை அளவு மாறாமல் வேவ்வேறு இடங்களுக்கு மாறி அமைவதால் சர்க்கரையின் வகை மாறுகிறது.லேக்டோஸ், மேனோஸ், ஒற்றைச்...
Read more

ஒரு செல் , சர்க்கரையை மட்டும் நேரடியாக எடுத்துக் கொள்ளாது. செல்கள் சாக்கரையை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்பாக அது நல்ல சர்க்கரையா, கெட்ட சர்க்கரையா என்று ஆராய்ச்சி செ...
Read more