உடல்நலம்

உடலிலுள்ள அனைத்து செல்களுக்கும் உணவு சம்பந்தப்பட்ட குறையைத் தீர்ப்பதன் மூலமாகக் கல்லீரலைக் குணப்படுத்தலாம். உடலிலுள்ள அனைத்து செல்களுக்கும் நீர் சம்பந்தப்பட்ட குறையைத் தீ...
Read more

நுரையீரல் என்பது உடலிலுள்ள அனைத்துச் செல்களுக்கும் நல்ல காற்றை அனுப்பி, கெட்ட காற்றை வெளியேற்றும் கருவி.நுரையீரலின் இயக்கம் உடலிலுள்ள அனைத்துச் செல்களாலும் கட்டுப்படு...
Read more

தலை முடி முதல் உள்ளங்கால் வரை உள்ள அனைத்துச் செல்களுக்கும் சரியான உணவு கொடுத்து நோய்களைக் குணப்படுத்துவது மூலமாக மட்டுமே கல்லீரல் நோயைக் குணப்படுத்த முடியும் என்பதே உண்மை...
Read more

ஒரு செல்லுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்தால் மொத்தம் நான்கு விஷயங்களைக் கேட்கும்.1. இரத்த அழுத்தம்2. சர்க்கரை3. ஆக்ஸிஜன்4. நோயைக் குணப்படுத்தத் தேவையான தாதுப் பொருட்களும் வைட்ட...
Read more

தலைமுடி முதல் உள்ளங்கால் வரை நம் உடலில் இருக்கும் அனைத்து செல்களும் இரத்தத்தை நம்பித்தான் வாழ்கின்றன. எனவே, செல்களுக்கு வரும் நோய்களைச் செல்களில் சிகிச்சை செய்தால் கு...
Read more

மூக்கு, இதயம், சிறுநீரகம் ஆகிய அனைத்து உறுப்புகளும் செல்களால் ஆனவையே. நமது உடலில் அனைத்து உறுப்புகளுக்குள்ளேயும் இருப்பவை செல்கள் மட்டுமே. நாம் சாப்பிடுகிற சாப்பா...
Read more

நமது உடல் உறுப்புகளில் எந்த உறுப்பு எவ்வளவு பாதித்திருந்தாலும் அந்த உறுப்பை எந்த ஒரு மருந்து, மாத்திரை, அறுவை சிகிச்சை, மருத்துவர் இல்லாமலே தன்னைத் தானே புதுப...
Read more

இதய ஓட்டை என்ற நோய் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோயே கிடையாது. இதய ஓட்டையை அடைப்பதற்கு உடலுக்கே தெரியும். அதற்குச் சில தடைகள் உள்ளன. அந்தத் தடைகளைக் கண்டறிந்து சரி செய்தால் எந்தவ...
Read more

குழந்தை ஊனமாகப் பிறக்க முக்கிய காரணங்கள் 1. இரத்தத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருள் கெட்டுப் போவது.2. இரத்தத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருள் இல்லாமல் போவது அல்லது குறைந்து போவது.3. இரத்தத்த...
Read more

தடுப்பூசி பற்றிக் கேள்விப்படாத நபர்களே இருக்க முடியாது.குறிப்பிட்ட நோய்க்கிருமியை அழிக்க அதே கிருமியை உடலுக்குள் அனுப்புவதைத் தடுப்பூசி முறை (Vaccination) என்கிறோம்.தடுப்...
Read more