ஆன்மீகம்

தேவியின் இந்த அழகிய கேள்விக்கு விளக்கமாக அற்புதமான ராம ஹ்ருதய ரகசியத்தைப் பரமசிவன் பார்வதிக்கு விளக்குகிறார்.
Read more

ராவணன் மீது பலம் பொருந்திய பாணங்கள் பாய்ந்தாலும் அவன் சமாளித்து மீண்டும் மீண்டும் எழுவதைக் கண்டார் ராமர். அருகில் இருந்த விபீஷணன் ராமரைக் குறிப்பாகப் பார்த்தார்.
Read more