ஆன்மீகம்

அனுபவங்கள்தான் ஒரு மனிதனை வாழ்க்கையில் செம்மையாக்கும். அனுபவம் புத்தகத்திலிருந்து வராது. யார் சொல்லியும் வராது. அனுபவித்து வரும்
Read more

குரு குஹனுக்கு கிருபை செய்பவரும், சூர்யன், சந்திரன், குரு ஆகிய மூவருக்கும் நண்பரும், பத்தினியுடன் விளங்குபவரும், நான்கு கரங்களுடன் முழங்காலில் கையை வை...
Read more

ஒரு மகானை புரிந்து கொள்ளவேண்டுமென்றால், வெறும் கேள்வி மட்டும் கேட்பதைத் தவிர்த்து, மகான் கூடவேயிருந்து அவரது வாழும்முறையை கவனித்து உண்மையாக அவரை புரிந்து கொண்டால்...
Read more

ஸ்ரீ முத்துசாமி தீட்சிதர் (கி.பி 1776-1835) அழகிய சம்ஸ்கிருத பதங்களுடன் இறைவனைப் புகழ்ந்து பல அரிய அற்புதமான கிருதிகளைப் படைத்துள்ளார்.
Read more

சூரியனுக்கும் சாயாதேவிக்கும் பிறந்த சூரிய குமரனே சனி. யமனின் தமயன் இவன். நீண்ட ஆயுளுக்கும், மரணத்திற்கும் அதிபதி சனியே. சனி ஜாதகத்தில் அசுபனாக இருந்தால் ஒருவன் எல்லாவ...
Read more

கணித முறைப்படி பார்த்தால் இப்பிரபஞ்சம் அமைந்ததும் இயங்குவதும் ஒரு பேரறிவுடைய பரம்பொருளின் அறிவால் என்பதை நன்கு நிரூபிக்கலாம்.
Read more