நகைச்சுவை

அதுவரை சிரித்து ஜாலியாகப் பேசிக் கொண்டிருந்த கதாநாயகி அல்லது நாயகனுக்கு ரத்தப் புற்று நோய் - அதாவது 'ப்ளட் கான்சர்' என்பார்கள்
Read more

தமிழ்ப் புத்தாண்டு புனிதமானது - அப்போது நிறைவேற்ற முடியாத தீர்மானங்களைப் போடக் கூடாது என்ற நல்ல எண்ணமாக இருக்கலாம்
Read more

'நீ மிட் ஆன்ல நில்லு, நீ மிட் ஆஃப் ல என்றவாறு சொல்லி வந்தவன் என்னிடம் வந்தவுடன், நீ 'சில்லி' என்றான். எனக்கு வந்ததே கோபம். “நீ சொல்லித்தானே நான் ஆட வந்தேன். இப்போ...
Read more

இப்போது, உண்ணாவிரதத்திற்குப் புது விளக்கம் , ஒருவேளை சாப்பாட்டிலிருந்து அடுத்து பசிக்கும் வரை ஒன்றும் உண்ணாதிருப்பது!!
Read more