நகைச்சுவை

இந்தக் காரணத்தை நிறுவனம் ஒப்புக்கொள்கிறது. ஆனால், நீங்கள் இதுபற்றி இரு வாரத்திற்கு முன்னாலேயே நிறுவனத்திற்குத் தெரிவிக்கவேண்டும்.
Read more

உங்களைச் சுற்றி உலகம் சுழல்வதுபோல் தோன்றுகிறதா? அது காதல் என்று தப்பாக நினைக்காதீர்கள்! உங்கள் ரத்த அழுத்தம் ஏறியிருக்கிறது
Read more

இது மூன்றாவது முறையும் தொடர்ந்தது. இந்த முறை 'சனியன்' என்று திட்டியவாறே கோபத்துடன் தபால் பெட்டியை மூடினாள்.
Read more

உங்க அஸிஸ்டண்ட் பொய்க் கணக்கு எழுதுவதை எப்படிக் கண்டுபிடிச்சீங்க?தயாரிப்பாளர்: கவர்ச்சி நடிகைக்கு புடவை வாங்கியதாக செலவு காட்டியிருந்தானே!
Read more