ஜோதிடம்

தாங்கள் நேரடி அரசு வேலைக்கு முயற்சிப்பதை விட, அரசுத் தொடர்புடைய நிறுவனங்களில் வேலைக்கு முயற்சி செய்து பாருங்கள்!
Read more

குடும்ப ஸ்தானம் என அழைக்கப்படும் 2-ஆம் இடத்தில் தங்களுக்கு இருக்கும் குருவை, கோசார குரு மே 2013 முதல் ஓராண்டு காலம் நோக்குவார்.
Read more

புத்திர பாக்கியம் நல்கும் குரு பகவான் மே 2013-இலிருந்து, தங்களின் லக்னத்திலிருந்து 11-ஆம் இடத்தில் அமரும் ஓராண்டுக் காலத்திற்குள் தங்களுக்குப் புத்திர பாக்கியம் கிட்ட...
Read more

தாங்கள் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் திருமகளுக்கு மஞ்சள் பொடியால் அர்ச்சனை செய்து, திருமகள் துதி சொல்லிவர, மீண்டும் தங்கள் கணவருடன் சேர்ந்து வாழும் வாய்ப்பு கிட்டும்.
Read more