ஸ்பெஷல்ஸ்

தாய்வானும் சீனாவும் பல இழுபறிகளைக் கடந்து வந்து, கடந்த பெப்ரவரி மாதம் (2014) அமைச்சர்கள் மட்டச் சந்திப்பு அளவில் இராஜாங்க உறவுகள் வளர்ந்துள்ளன. இரு நாடுகளும் முறுகல்...
Read more

யானையும் குதிரையும் பாய்ந்து நடக்கும் விதத்தைத் தெளிந்தனன் தெளிந்தே என்று கவிஞர் கூறினாலும் நமக்கு விளக்குவார் இன்மையால் தெளிவு பிறக்கவில்லை. “வல்லார் வாய் கேட்க” என்று இ...
Read more

ஒரு குழந்தையின் எதிர்காலம் உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. யாரும் மட்டமானவர்களல்ல; அனைவருக்குள்ளும் திறமை ஒளிந்திருக்கிறது! அதைத் தேடிக் கண்டுபிடிப்பது உங்கள் கடமை!“எந்தக்...
Read more

மனைவியையும் குழந்தைகளையும் வெளியில் அழைத்துக் கொண்டு செல்லக் கூட நேரமில்லாமல், நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் கடிதம் எழுதுவதற்கும் முடியாமல், உங்களுக்குப் பிடித...
Read more

இப்படி, வார்த்தைகளைப் பிரித்து சதுரங்கத்தில் அமைப்பதில் அவ்வளவாக சுவாரசியம் இல்லை என்பது உண்மையே. தமிழில் எழுத்துக்கள் மட்டுமே கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள செய்யுள்களையும்...
Read more

மானவனாமேவலாமாறனித்தமாமாலையானதவபோதனுமாயாய்ந்தகோ – மானவடிநாதனின்மேனன்கலன்பூணென்முனநீவந்தெவனான்றாதயமாவன்புலமாய
Read more

அற்பங்களை விட அற்புதமான அற்புதம் விதிவிலக்கிற்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உணர்ந்து விதியை மதியால் வெல்வதும், அதன் மூலம் உங்களைப் பார்த்து மற்றவர்களை...
Read more

புலவர் பா.முனியமுத்து,சித்திரக் கவிகளைப் பற்றி ஆய்வு நடத்தி ஒரு நூலையே வெளியிட்டுள்ளார். ‘சிற்றிலக்கியத்தில் மடக்கணி’ என்ற ஆய்வுக்காக அவர் பி.ஹெச்.டி பட்டமும் பெற்றுள...
Read more

தகவல்தொடர்புச் சாதனங்கள் அந்த மக்களின் உணவு, உடை, மொழி ஆகியவற்றில் எவ்வளவோ மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் கொண்டு வந்திருந்தாலும் தங்கள் பண்பாடு சிதைவுறாமல் அவர்கள்...
Read more