ஆன்மீகம்

ஒன்று அது என்ன என்று பார்த்துக் கொண்டே போவது; இன்னொன்று என்னவாகவெல்லாம் இல்லை என்று கண்டுபிடித்து அது என்ன என்று தெரிந்துகொள்வது
Read more

ஒரே கடவுள்தான் -- வெவ்வேறு காலக்கட்டங்களில் அந்த எனர்ஜியை யாரெல்லாம் கிரகித்துக் கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு உபயோகமாக இருந்தார்களோ அவர்களை மக்கள் வழிபட்டிருக்கிறார்கள்
Read more