ஆன்மீகம்

கண்ணபிரான், மனிதருக்குள் ஜாதி வேற்றுமையும், அறிவு வேற்றுமையும் பார்க்கக் கூடாதென்பது மட்டுமேயன்றி எல்லா உயிர்களுக்கு உள்ளேயும் எவ்வித வேற்றுமையும் பாராதிருத்தலே ஞ...
Read more

இந்த உலகத்திலிருக்கிற மாயைகளான, பொருள், பெண், மோகம், 'மக, மாடு, மடந்தை' இவற்றை இன்னும் கொஞ்சம் தேடி அலைவது தான் உங்களுடைய வழிபாட்டின் நோக்கம் என்ற...
Read more

இறைவன் எது செய்தாலும் அது உங்கள் நன்மைக்காகத்தான் என்று தெரிந்து கொள்கிற பக்குவம் உங்களுக்கு வர வேண்டும். அப்போது தான் இறைவன் உங்களிடம் வருவான். எனவே, எந்த சூழ்நிலையி...
Read more

மேலும், சில நேரங்களில் ஆலமரம், அரசமரம், வேப்பமரம் இதிலெல்லாம் உள்சக்திகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சில ஆற்றல்கள் இருக்கலாம்.
Read more

இங்கு இருக்கும் மக்கள் பங்குனி மாதம் பரணி நட்சத்திரம் அன்று கொல்லூர் பகவதியைத் தரிசிக்கப்போவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர்.
Read more

மகா மண்டபத்தின் தென் பகுதியில் கணபதி தலவிநாயகராக அருள் புரிகிறார். நடுவில் பலிபீடம் இருக்க, நந்தீஸ்வரப் பெருமான் அமர்ந்திருக்கிறார்.
Read more