ஆன்மீகம்

நீ இந்த உலகம் என்கிற பாடசாலையில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். இதில் உனக்கு விதவிதமான lessons daily வருகிறது. நன்றாகப் படி. Be a good student. That is all. You undergo all...
Read more

“சுவாமி சிலை எங்கு இருக்கிறது? புதிதாகச் செய்ய வேண்டுமா?” என்று ஒரு பக்தர் கேட்க, பெருமாளே தன் மூர்த்தி இருக்கும் இடத்தைக் குறிப்பிட்டுச் சொன்னாராம். அதன்படிப் பக்தர்...
Read more

குரு என்பவர் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் உங்களைத் தடுத்தாட்கொள்பவர். இந்த உலகத்தில் எங்கே பிறந்தாலும் தக்க சமயத்தில் அவருடைய அருள் உங்களை இழுத்துக் கொண்டு வந்துவிடும். நீங்கள்...
Read more

யாரும் பெரியவர் இல்லை, யாரும் சிறியவர் இல்லை. யாரும் குரு இல்லை, யாரும் சிஷ்யன் இல்லை. இதுதான் தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை நாகரீகம். ஒரு கட்டையைத் தூக்கி தண்ணியில் போட்...
Read more

மோட்சத்திற்கு ஆசைப்படுவது நல்லதா? சமுதாயத்திற்கு தொண்டு செய்வது நல்லதா? பதில் அளிக்கிறார் பாபா.
Read more

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா". நம்முடைய நல்வினை, தீவினை காரணமாக இரண்டையும் நாம்தான் தேடிக் கொள்கிறோம்."
Read more

பைபிளில் 'இறைவன் தன்னுடைய ஒரே மைந்தனான இயேசுநாதரை இந்த உலகத்திற்குக் கொடுத்தார்' என்ற வாசகம் வருகிறதே! நாம் எல்லோருமே கடவுளுடைய குழந்தைகள்தானே! அப்போது ஏன் பைபிளில் அப்பட...
Read more