நகைச்சுவை

நண்பர் - 1: என் மனைவி என்னை லூஸூ, முட்டாள், கிறுக்குன்னு அடிக்கடி திட்டுறா. உங்க மனைவி எப்படி?நண்பர் - 2: உங்களைப் பத்தி அவளுக்கு அவ்வளவு தெரியாதுங்க!
Read more