ஆன்மீகம்

அதனால் நான், “லௌகீகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஆன்மீகவாதிகளாகிய எங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால், “Please do not pollute us” என்ற golden...
Read more

அஹிம்சையே தர்மங்களுக்குள் எல்லாம் உயர்ந்த தர்மம். அஹிம்சையே தவங்களுக்குள் எல்லாம் உயர்ந்த தவம். அஹிம்சையே தானங்களுக்குள் எல்லாம் உயர்ந்த தானம்’ என்று முனிவர்கள் எப்போதும்...
Read more

தினமும் இங்கு இரண்டு கால பூஜை நடக்கும். தவிர, பிரதோஷம், மாத சிவராத்திரி, மஹாசிவராத்திரி, கார்த்திகை, சோமவாரங்கள், மார்கழி மாத பூஜை, தைப்பொங்கல...
Read more

நீ ஒரு மகானை நம்பி இருக்கிறாய் என்றால், அவன் உன்னுடைய தகுதிக்கு அல்ல, அவனுடைய தகுதிக்கு உனக்கு படியளந்து விடுவான். அதைத் தான் இன்றைக்கு சிவசங்கர் பாபா செய்து கொண்...
Read more

எவனாயினும் வேதத்தில் விதித்த கர்மங்களைச் செய்து அதன் பலனை விரும்பாமல் ஈசுவர அர்ப்பணம் செய்கின்றானோ அவன் ஆத்மானுபவத்தை அடைந்து ஆனந்தமூர்த்தியாய் சம்சார பந்தத்திலிருந்து வி...
Read more

நீ ஒரு முக்தனாகி விட்டால் - கட்டுக்களற்ற நிலையை நீ அடைந்து விட்டால் - ஆனந்தத்தை புசிப்பாய், ஆனந்தத்தை பருகுவாய், ஆனந்தத்தில் வாழ்வாய், ஆனந்தத்தில் உறங்குவாய்.
Read more

ஆறாவது மாடிக்குள் நுழைய, ‘ஓம் நமச்சிவாய’ என்ற ஒலி நம் காதில் மெல்ல ஒலிக்கிறது. அப்போதே அது ‘ஸ்ரீ சிவ மந்திர்’ எனப் புரிந்து கொள்கிறோம். கைலாய மலை. பரமேஸ்வரருடன் பார்வ...
Read more

“இந்த பாரதவர்ஷத்திலிருக்கும் மனிதர்கள் என்ன புண்ணியம் செய்ததனாலோ விஷ்ணு பகவான் தானே அவர்களுக்குப் பிரசன்னராய் தரிசனம் கொடுக்கின்றார்! இப்புண்ணிய சீலர்களைப் போல் விஷ்ணு பக...
Read more

ஒருவன் ஜபம் மற்றும் தியானம் இல்லாதவனாய் ருத்ராக்ஷம் மட்டுமே தரிப்பவனாகி இருப்பின் அவன் கூட சர்வ பாவங்களிலிலிருந்தும் விடுபட்டவனாகி மேலான கதியை அடைகிறான்.
Read more

கேட்டது கிடைக்கிறது, சனி தோஷம் போகிறது, புத்திர பாக்கியம், திருமண பாக்கியம் கிட்டுகிறது, தீராத வழக்கும் வெற்றியுடன் முடிகிறது என இங்கு பக்தர்கள் வழக்கம் ப...
Read more