ராசிபலன்

பயணங்களில் புதிய மனிதர்களின் தொடர்புகள் ஏற்பட்டு அவர்களால் சிற்சில ஆதாயங்கள் அடைவீர்கள்
Read more

சிம்மராசி அன்பர்களே, இந்த வாரம் உங்களுக்கு வியாழன் நன்மை தரும் கிரகமாகும். சகோதரர்களால் திடீர் தன வரவுகள் உண்டாகும்.
Read more

நீண்ட காலமாகக் காணாமற்போன பொருட்கள் மற்றும் நபர்கள் திரும்ப வீடு வந்து சேரும் காலமாகும்
Read more

பிள்ளைகளால் பொருள் வரவுகளும் மன நிம்மதியும் மற்றும் அவர்களுக்கு பரிசு பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள்
Read more

நீண்ட காலமாக வராமல் இருந்த கடன், கொடுத்திருந்த பணம், பொருள் போன்றவை திரும்பக் கைக்கு வந்து சேரும்
Read more